نصب و راه اندازی تانک ضربه گیر

نصب و راه اندازي تانکهاي ضربه گير به عنوان آخرين مرحله قبل از بهره برداري ، از اهميت ويژه اي برخوردار است و تضمين کننده عملکرد صحيح تانک ضربه گير در دوره بهره برداري خواهد بود. شرکت سرین فلز با استفاده از تیم هایی مجرب و آشنا به نحوه ي عملکرد هیدرولیکی تانکهای ضربه گیر و سیستمهای ابزار دقیق مرتبط با آن ، تجربه بالایی در زمینه نصب و راه اندازی تانکهای ضربه گیر و تست عملکرد آنها داشته و پروژه های متعددی را در سطح کشور اجرا نموده است.