تانک ضربه گیر یکطرفه اتمسفریک

 

تانک ضربه گیر یکطرفه اتمسفریک که یکی از این انواع تانکهای ضربه گیر می باشد به منظور جلوگیری از، از هم گسیختگی ستون آب در خطوط انتقالی که سطح خط گرادیان هیدرولیکی (hgl)  آنها - که نمایانگر فشار دینامیکی آب در خط لوله در هر نقطه می باشد -بالاتر از حد نهایی ارتفاع مخزن باشد مورد استفاده قرار می گیرد .
این مخازن در فاز منفی موج فشار ناشی از ضربه قوچ  ، زمانی که خط گرادیان هیدرولیکی آب از ارتفاع نهایی مخزن ضربه گیر یک طرفه پایین تر قرار گیر تزریق آبِ داخل مخزن را به خط لوله از طریق مسیر اصلی که به یک شیر یکطرفه مجهز می باشد شروع کرده و تا زمانی که سطح آب مخزن و خط گرادیان هیدرولیکی آب بر هم منطبق گردند انتقال آب از مخزن به خط ادمه می یابد.
و در نهایت در فاز مثبت فشار همچنین در زمان پمپاژ آب در شرایط  پایا ی سیستم انتقال ، آب مخزن از طریق مسیر پر کن که به یک شیر فلوتر مجهز می باشد مجدداً تامین می گردد.

دفتر مرکزی :استان البرز - کرج - میدان مادر - جنب بانک پارسیان - ساختمان سهند - واحد 13 کد پستی: 3133614657

آدرس کارخانه : استان قزوین - شهرستان بویئن زهرا - شهرک صنعتی آراسنج - خیابان رازقی کدپستی: 4551168775